Contacte

València – Teatre Rialto
Pl. de l’Ajuntament, 17
T. 962 93 66 21
T. 962 93 66 22

Sagunt – Taquilla del festival
Ajuntament de Sagunt
Carrer de l’Autonomia, 2
T. 620 424 931

Direcció:
saguntaescena@ivc.gva.es

Comunicació:

comunicacio@ivc.gva.es
comunicaciosaguntaescena@ivc.gva.es

Instagram: @saguntaescena

Facebook: @FestivalSaguntaEscena
Twitter: @saguntaescena
Youtube: @GVAInstitutValenciadeCultura